O nama

Uz konsultacije, zajedno sa klijentom implementiramo strateške preporuke

Posao konsultanta je da savetuje. Ništa manje i ništa više. Nema magične formule – koristimo iskustvo, stečeno znanje i poznavanje biznisa u celosti.

Između ostalog, ono što nas izdvaja u odnosu na druge konsultante jeste strast za izvrsnošću.

Mi konsultacije radimo koristeći “OUTSIDE – IN“ princip, jer nas baš on vodi ka upoznavanju moći konkurentnosti orjentacijom na krajnje kupce – potrošače. Postavljanjem pravih pitanja, brzo dolazimo do činjenica po kojima vršimo transfer u održivu strategiju, pa samim tim izaberemo jedinstven i optimalan model za održivi razvoj.

To nije kraj. Uobičajeno je da konsultanti svoje projekte završavaju davanjem preporuka. Naš posao ide malo dalje, tako da se po principu “GET IT DONE“ zajedno sa našim klijentom bavimo implementacijom strateških preporuka.

U prevodu, mi isporučujemo rezultat umesto teorije!

ROUTE TO MARKET – Bilo da se kompanija bavi proizvodima ili uslugama, ono što je naš krajnji cilj jeste pronaći najoptimalniji put do tržišta i potrošača. Kompanije su veoma često suočene sa modelom rada koji ili ne mogu da podrže na dug rok (model nije održiv), ili je taj model neefikasan i preskup da bi mogao obezbediti razvoj proizvoda i usluga. Naš zadatak i oblast delovanja se svodi na pripremu modela Route To Market (RTM) koji zadovoljava sve aspekte jedne kompanije počev od ekonomskih, preko efikasnosti, pa  sve do obezbedjenog razvoja kompanije za odredjeni period.
SALES & MARKETING – Podrška proizvodu je jedna od najznačajnijih aktivnosti u razvoju kompanije jer treba da obezbedi da ciljnoj grupi potrošača ili korisnikka usluga i/ili proizvoda, pre svega omogućimo dostupnost onoga čime se kompanija bavi, a zatim da stalnim kontaktom držimo komunikaciju i analiziramo povratne informacije koje dobijamo, kako bi naš proizvod ili usluga bili prilagodjeni potrebama potrošača i korisnika.
COMPANY ORGANISATION – Svaka promena nosi sa sobom odredjene barijere, pogotovu kada se kompanija razvija i širi svoje poslovanje. Najčešći izazovi se dešavaju u delu prilagodjavanja kompanijske organizacije da “podnese” sve razvojne aktivnosti (kadrovi, edukacija, procesi unutar organizacije, itd). Naše iskustvo govori da su mnoge kompanije obustavile ili usporie svoj rast zbog neadekvatne organizacije ili nedovoljno edukovanih kadrova.
FINANSIJE: RAST PRIHODA, P/L MENADŽMENT – Sama ideja da svet oko sebe učinimo boljim i efikasnijim jeste pokretačka snaga većine uspešnih ljudi, kompanija… Medjutim, krajnji efekti naših aktivnosti moraju biti merljivi u domenu finansijskih pokazatelja, odnosno celokupno restruktuiranje, potraga za najadekvatnijim RTM, podrška koju pružamo svom proizvodu ili uslugama, prijem i edukacija kadrova – sve to treba da nam kao izlazni parametar omogući rast prihoda i bolju profitabilnost. Tu se ogleda i naša aktivnost – da sve preporuke koje kroz projekat dajemo, imaju za cilj unapredjenje finansijskih perfomansi preduzeća.
IT SOLUTIONS – U svetu ubrzane komunikacije, dostupnosti velikog broja informacija, najbitnije je preoznati šta nam je od svega toga potrebno da znamo i kako da upravljamo informacijama, odnosno analizirati istie. Mi nismo klasični programeri, mada i to možemo da radimo. Medjutim naš osnovni cilj je da preporučimo najoptimalnije rešenje za kompaniju, uvažavajući sve specifičnosti industrije u globalu, ali i kompanijske zahteve na mikro nivou.

Kao što smo napomenuli, radeći sa Vama na projektu kroz jedinstven tim, prenosimo potrebno znanje i iskustvo i sprovodimo implementaciju neophodnih koraka kako bi analize i preporuke oživele.

MI ISPORUČUJEMO REZULTAT UMESTO TEORIJE!